آنی آص
|
Big_banner

آنی آص

آموزشــگاه آنــی آص مفتخــر اســت بعــد از 27 ســال تجربــه در صنعــت صافــکاری و برگــزاری بیــش از 35 دوره آموزشــی صافـکاری مـدرن و 2 همایـش کشـوری، عـاوه بـر تخصـص در آمـوزش صافـکاری بـه عنـوان تولیـد کننـده داخلـی لـوازم مـورد نیــاز ایــن حرفــه در کنــار شــما عزیــزان باشــد.

انجام گارگاه های آموزشی و معرفی محصولات پی دی ار

انجام گارگاه های آموزشی و معرفی محصولات پی دی ار

کارگاه های آموزشی ما با بیش از 50 کارآموز و مجموعا 15 استاد و دانشیار در حوزه پی در ار و با تدریس به صورت تئوری و عملی در محیطی وسیع و گسترده بزرگترین آموزشگاه ایران در حوزه پی دی ار میباشد.

تنها نماینده رسمی شرکت vorne ترکیه در ایران

سمینار معرفی شرکت آنی آس با حضور نماینده شرکت مذکور تشکیل شد که در پی آن موارد زیر مورد بررسی قرار گرفت:

1.معرفی مدیر عامل شرکت آنی آص و نماینده مذکور 

2. معرفی اساتید و آموزشیاران آنی آص در حوزه پی دی ار

3.معرفی محصولات سبک وسنگین پرکاربرد در این حوزه

4.نحوه استفاده و آموزش به کارآموزان این حوزه به صورت اختصاصی

تنها نماینده رسمی شرکت vorne ترکیه در ایران

بنر عریض

وبلاگ

آنچه مشتریان درباره ما می گویند

سبد خرید شما

مشاهده صورت حساب
متن پیام خطا
متن پیام موفقیت